Meny
Bli medlem

Matsikkerhet

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet.

Senterpartiets posisjon i internasjonale forhandlinger er at alle land skal gis handlingsrom til å utvikle virkemidler som ivaretar matsikkerhet og produksjon av mat til egen befolkning. Grunnlaget for framtidig matproduksjon må ivaretas bedre og internasjonale handelsregler må blant annet støtte opp om langsiktig ressursforvaltning, matsikkerhet og klimautfordringer.

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer