Meny
Bli medlem

Nyskaping

Senterpartiet mener at muligheten til å skaffe seg kunnskap og kapital til å drive nyvinning og nyskaping ikke skal være forbeholdt de få.

90 % av norske virksomheter har færre enn ti ansatte. De utgjør grunnfjellet i næringslivet og sørger for arbeidsplasser til tusenvis av nordmenn i hele landet. I Europa står slike virksomheter for 85 % av jobbskapingen. Store ideer begynner gjerne i det små, og det er også i de små bedriftene potensialet for innovasjon og nyskaping er størst.

Vi vil blant annet:

– Legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet.
– Bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel.
– Styrke ordningene som støtter gründerne gjennom i den kritiske etableringsfasen.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer