Meny
Bli medlem

Økologi

Publisert : 28.06.2017 #Næring

I Senterpartiets økologiske helhetssyn har mennesket et naturlig ansvar for å ta vare på naturen og miljøet.

Menneskets framtid er avhengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke frede oss til en bærekraftig utvikling. Vi må blant annet føre en ansvarlig handels- og jordbrukspolitikk der vi tar hensyn til økosystemenes sårbarhet.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer