Meny
Bli medlem

Parlamentarisme

Parlamentarisme er den styreformen den norske staten er basert på, der det utøvende organet (Regjeringen) utgår fra det lovgivende organet (Stortinget).

Det er også mulig å ha den parlamentariske modellen i kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Senterpartiet mener parlamentarismen som styreform bør avvikles på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, da det er en styreform som begrenser rollen til kommunestyret og fylkestinget og dermed svekker demokratiet.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer