Meny
Bli medlem

Personvern

Publisert : 28.06.2017 #Justis

Senterpartiet ønsker et åpent samfunn bygget på tillit mellom medmennesker og der personvernet spiller en viktig rolle.

Ekstremisme av alle slag og økt fare for terror er noe vi må ta på alvor. Det setter det liberale Norge på prøve. På den ene siden skal vi ivareta personvernet i en tid der de tekniske mulighetene til overvåkning og kontroll øker kraftig. På den andre siden må vi så effektivt som mulig overvåke og hindre de krefter som kan tenkes å slå til mot Norge. Når det gjelder ekstremisme, terror og overgrep mot barn er Senterpartiet villige til å tillate nødvendig overvåkning og vi vil ha et omfattende samarbeide mellom land for å hindre slik alvorlig kriminalitet.

Overvåking og kontroll må hvile på en etisk og prinsipiell tilnærming og være minst mulig inngripende overfor innbyggerne. Overvåkning kan bare rettferdiggjøres dersom den stanser terror eller svært alvorlig kriminalitet. Senterpartiet holder på prinsippet om at domstolene skal avgjøre om vilkårene for politiovervåkning er til stede og er mot ny lovgivning som åpner for økt overvåkning av lovlydige borgere.

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer