Meny
Bli medlem

Rehabilitering

Alle som trenger det, må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Rehabilitering øker livskvaliteten og bidrar til at pasienter raskere blir selvhjulpne og eventuelt også kan komme tilbake til arbeidslivet.

 

Samhandlingsreformen har gitt kommunene et tydeligere ansvar for forebygging, hverdagsrehabilitering og opptrening av pasienter som er utskrevet fra sykehus.

Senterpartiet vil at staten fullfinansierer kommunenes nye oppgaver, samtidig som det fortsatt skal lønne seg for kommunene å raskest mulig ta ansvaret for at utskrivningsklare pasienter får oppfølging i nærmiljøet eller klarer seg i egen bolig.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer