Meny
Bli medlem

Rus

Publisert : 28.06.2017 #Helse og omsorg

Senterpartiet mener forebygging av rusmiddelmisbruk må stå sentralt i folkehelsearbeidet.

Det trengs et kvalitetsløft på rusfeltet, i forhold til forebygging, behandling og rehabilitering både lokalt og nasjonalt. Rusmiddelavhengige har ofte dårlige levekår og store sosiale og helsemessige problemer. Mange rusmiddelavhengige har i tillegg til sitt rusproblem psykiske lidelser. Alt dette må ses i sammenheng, og rusmiddelavhengige bør tilbys en helhetlig behandling. Vi vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor rusomsorg.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer