Meny
Bli medlem

Seniorpolitikk

Publisert : 28.06.2017 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet vil arbeide for at seniorenes kompetanse utnyttes bedre ved at flere som ønsker det kan stå lengre i arbeid.

Senterpartiet vil at staten skal være forbilde for resten av arbeidslivet ved å sette i gang effektive seniortiltak. Uavhengig av alder må alle få samme mulighet til kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet.

Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid som kan synliggjøre at seniorer er ønsket i arbeidslivet. Det skal lønne seg å kombinere pensjon med arbeid og fjerne avkortingsreglene for alle under 70 år.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer