Meny
Bli medlem

Skolevei

Publisert : 27.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Barn og ungdom skal ha en trygg skolevei. Området rundt skoler må planlegges slik at det er trygt å ferdes for de aller mykeste trafikantene.

Senterpartiet vil bygge gang- og sykkelveier ved skoler og gode bussholdeplasser slik at barna står trygt. Dette er også et bra miljøtiltak ettersom det legger til rette for mindre bilkjøring.

Senterpartiet vil at alle kommuner skal lage en forpliktende gang- og sykkelveistrategi for skolebarn. Vi vil at staten skal belønne de mest offensive kommunene når det gjelder trygg skolevei og belønne de storbyene som satser offensivt på sammenhengende sykkelveinett.