Meny
Bli medlem

Små og mellomstore bedrifter

Publisert : 27.06.2017 #Næring#Finans

Vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Det må satses på forenkling av regelverk, minst mulig belastende rapporteringskrav og bedre sosiale ordninger.

90 % av norske virksomheter har færre enn ti ansatte. De utgjør grunnfjellet i næringslivet og sørger for arbeidsplasser til tusenvis av nordmenn i hele landet. I Europa står slike virksomheter for 85 % av jobbskapingen. Store ideer begynner gjerne i det små, og det er også i de små bedriftene potensialet for innovasjon og nyskaping er størst.

 

Senterpartiet vil legge til rette for en mangfoldig og vekstkraftig SMB-sektor i fremtiden. Dette er ikke bare mulig, men helt avgjørende for at Norge skal klare å gjennomføre nødvendig omstilling. Vi vil føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, innovasjon og aktivt eierskap. Personlig eierskap i næringslivet innebærer større ansvar og risiko for eier, noe det må tas hensyn til i skattesystemet. Senterpartiet mener vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Det må satses på forenkling av regelverk, minst mulig belastende rapporteringskrav og bedre sosiale ordninger.

 

Vi vil blant annet:

– Ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker.
– Legge frem en egen stortingsmelding for varehandelen for å belyse de utfordringene denne svært omfattende næringen står overfor.
– Styrke programmet for å sikre butikker på små steder (Merkur-programmet).

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer