Meny
Bli medlem

Sosial dumping

Publisert : 27.06.2017 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet vil sørge for overordnede regelverk som gir gode vilkår for arbeidstagere og hindrer sosial dumping.

Senterpartiet skal gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler som et virkemiddel i kampen mot sosial dumping.

Framtiden til den norske arbeidslivsmodellen avhenger av at partene står sammen om å bygge opp og å forsvare et godt organisert arbeidsliv. Nedgangen i antallet fagorganiserte og mindre bruk av tariffavtaler undergraver denne plattformen. Fordi kollektiv lønnsfastsettelse er avgjørende for framtiden til arbeidslivsmodellen må en slik utvikling motvirkes. Flere arbeidstakere i privat sektor må omfattes av tariffavtale, og tariffavtalene må åpne for lokale forhandlinger.

Vi vil blant annet:

– Arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping og tilføre Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet ressurser til å følge opp kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
– Innskrenke muligheten for bruk av bemanningsbyråer, ansattkontrakter uten lønn mellom oppdrag og midlertidige ansettelser.

 

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer