Meny
Bli medlem

Sykehjem

Publisert : 12.10.2017 #Helse og omsorg

Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger må bygges mest mulig nært der folk bor, slik at familie, venner og frivillige organisasjoner fortsatt kan bidra til sosial aktivitet.

Et sykehjem skal være et hjem for den enkelte som bor der. Det innebærer blant annet at mat i størst mulig grad skal lages på stedet. Senterpartiet vil sikre mulighet til enerom for den enkelte og til å bo sammen for par.

Vi vil jobbe for at sykehjemmene har jevnlig tilgang på fagkompetanse som er viktig for å gi den enkelte en bedre hverdag. Senterpartiet vil prioritere ressurser til mer samarbeid med den lokale frivilligheten, mer fysisk aktivitet og flere kunst-, musikk og kulturopplevelser for eldre, også i heldøgnsomsorgen.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer