Meny
Bli medlem

Tilpasset opplæring

Publisert : 27.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiets menneske- og samfunnssyn tilsier at alle skal ha lik rett til utdanning. 

Vi mener at all opplæring skal være tilpasset den enkelte, fortrinnsvis innenfor rammen av fellesskapet. Der det er nødvendig skal det likevel være rom for å organisere undervisningen annerledes, basert på den enkelte elevs behov for tilpasset opplæring. Den enkelte skole og den enkelte lærer må få større frihet og mulighet til å gi nødvendig tilpasset opplæring.