Senterpartiet jobber for et velorganisert og seriøst arbeidsliv. Norsk arbeidsliv utvikles best i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. EØS-avtalen utforer den norske modellen, og fri flyt av arbeidskraft gjør arbeidslivskriminalitet og sosial dumping til store utfordringer. Vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler. 

Les mer om: