Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Senterpartiet vil jobbe for at Norge skal følge opp våre internasjonale klimaforpliktelser. Da trenger vi en klimapolitikk som fungerer, og som er rettferdig både sosialt og geografisk. Bosetting i hele landet er en sentral forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn omstilling. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Vi tror på bruk fremfor vern.

Les mer om: