Ingen drømmer om å bo på landets største sykehjem. I store system blir mennesker små. Et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tilbud i hele landet er viktig for folks trygghet i hverdagen. Sentralisering og nedleggelse av ambulansetjenester må stoppes. Lokalsykehus- og fødetilbud må styrkes. Vi vil ha folkevalgt styring av helsetilbudet.

Les mer om: