Lokal styring – ikke fjernstyring

Hvorfor skal du måtte reise i timesvis for å få tak i sentrale tilbud i din kommune?

Det er viktig med nærhet til skole, sykehjem og beredskapstjenester. Utvikling i lokalsamfunnet og ikke minst trygghet i egen kommune burde være det viktigste grunnlaget for diskusjon om eventuelle endringer. Det er det innbyggerne i kommunene som kjenner best til.

Senterpartiet har hatt en klar og tydelig stemme når det kommer til kommunestruktur. Vi mener at det er innbyggerne i kommunene som best kjenner sine ønsker og behov. Derfor skal de kunne ta avgjørelser om kommunesammenslåing selv, uten trusler om tvang. Sp mener en relativt finmasket kommunestruktur har bidratt til trygghet, velferd, verdiskaping og et levende folkestyre i hele landet; ja, den er en nødvendig forutsetning for å «ta hele Norge i bruk». Vi vil at ressursgrunnlaget i hele landet skal utnyttes – og vi vil gi folk valgfrihet til å leve der de føler de hører hjemme.

Skulle det gå igjennom vedtak om tvangssammenslåing av kommuner våren 2017, vil Senterpartiet oppheve disse vedtakene dersom vi kommer i regjeringsposisjon ved neste valg. Inntil da vil vi jobbe i kommunene med å ivareta lokaldemokratiet.

Meir mot-informasjon frå Senterpartiet om Kommunereformen finn du og i argumentasjonssamlinga "Valgkampen 2015", sjå spesielt under kapittelet «Folkestyre» på side 12-14, og på side 35-46 under kapittelet «Sentraliseringsoffensiven 2013 – 2015»: Argumentasjonssamlinga "Valgkampen 2015" (pdf)

Du kan også lese mer om dette hos Senterpartiets Studieforbund i: Temahefte 1: Nærhet og demokrati

 Visste du at Senterpartiet ønsker lokale folkeavstemninger om eventuelle kommunesammenslåinger? Det er den beste måten å sikre at kommunens interesser ivaretas!