Norsk mat er trygg mat

Velger du norsk mat, får du kvalitet - og du støtter norske arbeidsplasser slik at nordmenn kan bo i byen og på bygda.

Og norsk mat er fantastisk: lam fra Lofoten, rein fra Finnmarksvidda, moreller fra Telemark og ost fra Gudbrandsdalen.

Vi framstiller verdens reneste og tryggeste mat - med minimalt med sprøytemidler og antibiotika. Det skal vi fortsette med.

Norsk mat skal være trygg 

Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat. Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine.

Vi kjemper for

 • at vi skal ha ren og trygg mat
 • at Norge skal være verdens beste land for dyr i landbruket


Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Vi har lite, men ren jord og rikelig tilgang på vann. Det er lite skadedyr og sykdommer, og vi bruker lite sprøytemidler og medisiner.


Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Vi har lite, men ren jord og rikelig tilgang på vann. Det er lite skadedyr og sykdommer, og vi bruker lite sprøytemidler og medisiner.

Bygg sterke merkevarer med volum

Med norske råvarer fra fjord, fjell, sjø og land sørger vi for bosetting, miljø, vekst og trivsel. Vi alle har blitt mer opptatt av opprinnelse og kvalitet. Det har ført til et bedre tilbud.

Vi kjemper for

 • styrke lokale merkevarer
 • bygge nisjer med volum
 • gjøre det enklere å dyrke mat i byen


Uten volumproduksjon blir det ingen kvalitetsmat, nisjemat eller lokal mat. Volumproduksjon er selve grunnlaget for å skape nisjeproduksjon av høy kvalitet, som norsk Jarlsberg og italiensk Parmesan.

Ved å dyrke mat i bynære områder får flere mennesker kunnskap om hvordan maten blir til og et nærere forhold maten som verdifull ressurs. Og ikke minst er det gøy!

Ved å dyrke mat i bynære områder får flere mennesker kunnskap om hvordan maten blir til og et nærere forhold maten som verdifull ressurs. Og ikke minst er det gøy!

Ett gratis måltid i skolen


Et godt måltid i skoletida gjør at ungene får seg gode rutiner, gjør seg vant med god mat og blir mer bevisste på kostholdet sitt. Dette er et godt tiltak for å stanse fedmeepidemien i Norge i dag.

Vi kjemper for

 • at alle barn i grunnskolen skal få gratis frukt og grønnsaker hver dag,
 • innføre et felles, sunt skolemåltid som forebygger overvekt, diabetes og psykisk sykdom

Kast mindre mat

Mat er en knapp ressurs – ikke en selvfølge. Men hver fjerde pose vi bærer ut av matbutikken, havner i søpla. Det må ta slutt.

Vi kjemper for

 • innføre matavfallavgift for matbutikkene slik at
 • gå over til døgngrader i stedet for “best før” og “siste forbruksdag”
 • gjøre nøkkelhullmerking obligatorisk
 • bruke matavfall i produksjon av biogass

Merking av sunn mat hjelper oss å ta gode valg. Når det koster matkjedene penger å kaste mat, vil vi se at det blir mindre avfall.

Vern matjorda

Dyrka jord er grunnlaget for all matproduksjon i landbruket, og er en svært liten ressurs. Derfor må vi ta vare på den jorda vi har i Norge.

aaskornaker.jpg

Hvert år blir det bygd ned ca 10.000 dekar med matjord i Norge. Det er like mye som 1550 fotballbaner. Boligutbygging, næringsliv og transport legger beslag på 2/3 av denne jorda.

Vi kjemper for

 • skjerme den verdifulle matjorda
 • legge til rette for at næringsutvikling og boligbygging skjer på tomter der vi ikke kan framstille mat
 

Lagre

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!