Ta hele landet i bruk

Norge er et langstrakt, variert og mangfoldig land. I store deler av landet bor folk spredt, og det er store avstander. Andre steder bor folk tett, og det er lite plass. At du uansett skal føle deg hjemme i et lokalsamfunn er viktig!


 

Vi mener det trengs et parti som tror på mennesker og lokalsamfunns evne til selv å skape sin egen framtid. Senterpartiet har sterk tro på den positive kraft som ligger i selvstendige og ansvarlige enkeltmennesker og gode nærmiljø. Senterpartiet ser det dessuten som sin historiske rolle og forsvare en balansert utvikling av Norge – noe som fordrer muligheter for utvikling og verdiskaping i alle deler av landet. Hvis ikke man tar Norges samlede ressursgrunnlag i bruk, vil vi skusle bort mange muligheter for å lykkes.

Det er ikke samme behov i storbykjernen som det er på bygda, men uansett hvor du bor vil Senterpartiet at du skal ha et mangfoldig tilbud. Frivillige organisasjoner og kulturtilbud er grunnsteiner i gode nærmiljø. Vi vil styrke dette!

Frivillighet, kreativitet og virksomhet. Gründere finnes i alle Norges kroker! Vi vil at du skal ha mulighet til å jobbe med det du vil, der du vil. Skaperkraft er viktig. Senterpartiet vil videreutvikle muligheten for gründere og næringsliv i alle deler av Norge.

Visste du at Senterpartiet ønsker å legge inn særskilte midler til kommuner som har svake frivillige nettverk? Lokalbefolkningen skal være en aktiv deltaker i planlegging og gjennomføring for å sikre gode nærmiljø!