Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor man bor. Befolkningens sikkerhet er en av de viktigste oppgavene politikere har. Senterpartiets løsning er å føre en justis- og beredskapspolitikk med tjenester nær folk. Vi vil ha forebygging og operativ beredskap i hele landet. Dette gjøres best gjennom et desentralisert politi- og brannvesen. Vi ønsker en styrking av hele straffesakskjeden, fra politi og påtalemyndighet til domstoler og kriminalomsorgen.

Les mer om hva vi mener om: