Senterpartiet tror på folkestyre! Vi tror folk og folkevalgte i den enkelte kommunen selv klarer å bestemme hva som fungerer best der de bor. Vi er imot at regjeringen slår sammen kommuner med tvang. Vårt alternativ er å la kommunene bestemme selv. Vi ønsker å bygge samfunnet nedenfra, og styrke norske kommuner slik at alle kommuner kan gi sine innbyggere likeverdige tjenester.

Les mer om: