Senterpartiet ønsker et skattesystem som belønner arbeid, innsats og initiativ, og der skattebyrden fordeles etter evne. Vi er uenige i regjeringens politikk med å bruke usosiale avgifter som rammer folk flest for å finansiere store skattelettelser til de som har aller mest. Senterpartiets fremste mål i den økonomiske politikken er varig balanse i økonomien.

Les mer om: