Næringspolitikk er ikke først og fremst Aker Brygge og Oslo Børs. Det handler om aktivitet i hele Norge. Det handler om fisken langs kysten, om olje- og gassindustrien i havgapet, om virke fra de dype skoger og matproduksjon. Det handler om hvordan vi forvalter de store og rike naturressursene vi har her i landet.

Les mer om: