Barnetrygd

Senterpartiet ønsker å beholde barnetrygden som en god og universell ordning. 

Vi ønsker å øke satsene på barnetrygden. Dette vil utjamne forskjellene i levekostnader mellom barnefamilier og andre i samfunnet. En god barnetrygd er også et viktig tiltak for fattigdomsbekjempelse. Den har likevel blitt svekket gjennom mange år, som følge av manglende justering mot pris og lønnsvekst. 

Vi vil blant annet: 

– At barnetrygden beholdes som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning.
– Øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen, obe@stortinget.no 996 49 546