Barnets beste skal vektlegges ved valg av tiltak. Senterpartiet mener det må jobbes mer med forebygging og mindre med reparasjon.

Barnevernet må ha mer fokus på å hjelpe familien som helhet og ikke hvert familiemedlem hver for seg. Omsorgsfamilier må sikres forutsigbare avtaler og god veiledning. Det bør etableres gode samarbeidsforum mellom ulike aktører på barnevernsfeltet, som får tilgang til alle opplysninger som gjelder barnet.Helsestasjonene er nøkkelinstitusjoner for å hjelpe utsatte familier og barn. Senterpartiet vil at kommunene skal prioritere helsestasjonene høyere fordi de yter viktig forebyggende arbeid.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen, obe@stortinget.no 996 49 546