Bibliotek

Bibliotek, arkiv og museum er kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. 

Bibliotekene er viktige integreringsarenaer og etterspurte lavterskeltilbud. Det setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet. Senterpartiet vil verne om disse viktige kulturarenaene og gjøre dem tilgjengelige for flere, og dessuten sikre gratis tilgang i enda større grad enn i dag.