Biodrivstoff

Vi vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren.

Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. En offensiv satsing på bioenergi vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå nasjonale miljø- og klimamål.

Vi vil blant annet:

– Ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, joab@stortinget.no, tlf: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, vsk@stortinget.no, tlf: 909 86 435