EØS-midlene

EØS-midlene er midler Norge bidrar med til EU og som er ment til å skulle minske sosiale og økonomiske forskjeller i EU-landene. Disse midlene blir ofte omtalt som Norges kontingent inn til EU.

Senterpartiet mener det ikke burde være nødvendig for Norge å betale en slik kontingent for å ha en avtale med EU-landene.

Samtidig stiller vi oss også kritisk til om disse midlene blir brukt på den mest effektive måten for å sørge for sosial og økonomisk utjevning i de fattigste EU-landene.

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!