EØS-midlene

Senterpartiet mener det ikke burde være nødvendig for Norge å betale en slik kontingent for å ha en avtale med EU-landene.

Samtidig stiller vi oss også kritisk til om disse midlene blir brukt på den mest effektive måten for å sørge for sosial og økonomisk utjevning i de fattigste EU-landene.

EØS-midlene er midler Norge bidrar med til EU og som er ment til å skulle minske sosiale og økonomiske forskjeller i EU-landene. Disse midlene blir ofte omtalt som Norges kontingent inn til EU.

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!