Eierskap

Senterpartiet er tilhenger av et sterkt norsk eierskap, både i privat og offentlig sektor. Vi vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskapning i hele landet.

Mange og sterke næringer gir et variert arbeidsliv med plass til alle. Dersom vi skal lykkes i næringspolitikken kan vi ikke satse utelukkende på stat eller marked, men på stat og marked.

Det offentlige skal føre en aktiv næringspolitikk, sikre nasjonalt eierskap til naturressurser og stå ansvarlig for utvikling av infrastruktur.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037