Entreprenørskap

Vi vil satse på forskning, utvikling og ny teknologi for å styrke innovasjonsevne, vekstmuligheter og konkurransekraft i industrien. 

Styrking av videreutdanningen av fagarbeidere, slik at flere får fagbrev, og satsing på entreprenørskap er vesentlig for å sikre vekstkraft. Et kunnskapsbasert næringsliv forutsetter tett samarbeid mellom universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner og næringslivet sjøl. Veien fram til kommersialiserte resultat må understøttes og lettes slik at forskningen kan danne grunnlaget for innovasjon og gründervirksomhet. 

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037