Fellesskap og fordeling

Senterpartiet ser på enkeltmennesket som ukrenkelig. Individet har visse retter i kraft av å være et menneske og borger. Staten skal sørge for at enkeltindividene har det vernet og tryggheten som enhver har krav på i en rettsstat.

Senterpartiet mener det er fellesskapet sitt ansvar å sørge for at hvert individ får oppfylt sine retter som borgere i samfunnet, og at fellesskapet stiller opp for de som har behov for hjelp. I et fellesskap må også ressursene fordeles slik at alle har likeverdige sjanser til å skape seg et godt liv.

Senterpartiet står for ei utjevning av ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!