Da Senterpartiet satt i den rødgrønne regjeringen, ble ordningen med grønne sertifikater innført som det viktigste virkemiddelet for å etablere mer fornybar kraftproduksjon.

Grønne sertifikater er det samme som elsertifikatordningen. Dette er en felles norsksvensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige.

Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i år 2021. Dette tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Norge og Sverige er ansvarlig for å finansiere halvparten av utbyggingsmålet hver, uavhengig av hvor produksjonen kommer.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, joab@stortinget.no, tlf: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, vsk@stortinget.no, tlf: 909 86 435