Integrering

Den norske bosettingsmodellen basert på frivillighet for kommunene er det beste utgangspunktet for godt bosettings- og integreringsarbeid.

Det er mange faktorer som må være tilstede for en vellykket integrering. Integrering er en toveisprosess der forholdene må legges til rette for at nyankomne innvandrere skal bli godt integrert i det norske samfunnet. Det er behov for en omlegging av integreringspolitikken. De må gis mulighet til å ta i bruk egne ressurser – i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Utfordringene knyttet til bolig, utdanning og jobb må løses. Det er gjennom fast bosted og arbeid vi skaper den beste integreringen.

De som innvilges opphold i Norge skal integreres raskt. Bosetting, arbeid eller utdanning er avgjørende for å komme inn i det norske samfunnet så fort som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre. Det norske samfunnet utvikler seg i en mer mangfoldig retning. Det tilfører svært mye positivt. Samtidig forsterker dette behovet for noen felles verdier og felles forståelse av det samfunnet vi lever i. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit til hverandre og unngå utviklingen av parallellsamfunn og ekstremisme.

Vi vil blant annet:

– Gjøre introduksjonsprogrammet til et treårig løp, hvor det siste året skal vekselsvis være på skole og i bedrift, og gjøre det obligatorisk for familiegjenforente.
– Øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf: 907 96 396
Epost: karen.folgesvold@stortinget.no