Kosthold

Senterpartiet vil vektlegge tiltak som bidrar til at kostholdet i befolkningen endres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Det er av stor betydning å fremme gode kostvaner hos barn og unge, vaner som kan videreføres i voksen alder. Et av tiltakene Senterpartiet vil gjøre, er å gi elever skolemat. 

Avgiftspolitikken på matvarer må bygge opp under de helsemålene som fremmer sunne matvaner.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen, obe@stortinget.no 996 49 546