Nordområdene

Nordområdenes strategiske beliggenhet og Senterpartiets mål om å ta hele Norge i bruk innebærer at det trengs økt satsning på nordområdene.

Senterpartiet vil ha en aktiv nærings- og utviklingspolitikk for å styrke Nord-Norge som et tyngdepunkt i polområdet.

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037