Økologi

I Senterpartiets økologiske helhetssyn har mennesket et naturlig ansvar for å ta vare på naturen og miljøet.

Menneskets framtid er avhengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke frede oss til en bærekraftig utvikling. Vi må blant annet føre en ansvarlig handels- og jordbrukspolitikk der vi tar hensyn til økosystemenes sårbarhet.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037