Pensjon

Senterpartiet har deltatt i et bredt pensjonsforlik i Stortinget for å sikre at folketrygden også i framtida skal gi en grunntrygghet for eldre og uføre.

Senterpartiet støtter målene i pensjonsreformen, som stimulerer til arbeid og samtidig gir frihet til å velge tidspunkt for når man vil gå av med pensjon.

Vi støtter opp om trepartssamarbeidet, avtalen om inkluderende arbeidsliv og reformer som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og andre velferdsytelser.

Vi vil blant annet:

– Fullføre pensjonsreformen i offentlig sektor i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet.
– Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!