Rassikring

Senterpartiet skal intensivere arbeidet med rassikring av farlige vegstrekninger både på region- og stamvegnettet.

Senterpartiet vil øke bevilgningene til rassikring slik at etterslepet kan fjernes.

Les mer om vår politikk