Regjeringssamarbeid

Senterpartiet er det partiet som har sittet nest lengst i regjeringen i etterkrigsperioden. For oss er det viktig å få gjennomslag for vår politikk, og vi ønsker derfor å sitte i posisjon, så fremt det er med på å bidra til å styre politikken i den retningen vi ønsker.

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!