Seniorpolitikk

Senterpartiet vil arbeide for at seniorenes kompetanse utnyttes bedre ved at flere som ønsker det kan stå lengre i arbeid.

Senterpartiet vil at staten skal være forbilde for resten av arbeidslivet ved å sette i gang effektive seniortiltak. Uavhengig av alder må alle få samme mulighet til kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet.

Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid som kan synliggjøre at seniorer er ønsket i arbeidslivet. Det skal lønne seg å kombinere pensjon med arbeid og fjerne avkortingsreglene for alle under 70 år.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen

Rådgiver: Bjørn Nesse Hunderi, bnh@stortinget.no, tlf: 976 05 910