Søndagsåpne butikker

Senterpartiet er imot søndagsåpne butikker.

Vi vil verne om helligdagsloven, og fortsatt ha en dag som er litt annerledes. 

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg Gunnarstorp, wwg@stortinget.no, tlf: 917 52 037