Om oss

«Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier.»


Siden 1920 har Senterpartiet jobbet for et levende folkestyre. Det skal være kort vei mellom deg og de som tar beslutninger. Flest mulig må få delta i beslutningene om samfunnet vårt. Senterpartiet ønsker en desentralisering av beslutninger. Desentralisering er det motsatte av sentralisering, og betyr at man flytter noe fra sentrum i stedet for til. For eksempel kan det bety at noe skal bestemmes i din kommune i stedet for på Stortinget. Vi jobber for at du skal ha det bra, der du er. Vi mener at det er det samme om du er fra bygda eller byen – du skal ha like muligheter uansett.

Visste du at Senterpartiet er ett av de partiene som har sittet lengst i regjering etter 2. verdenskrig?

Les, lær og lån frå Senterpartiet sin egen skole-presentasjon her!
Presentasjon på bokmål- Presentasjon på nynorsk


Politikk

Det er ikke enkelt å komme med et kort svar på hva som er Senterpartiet sin politikk fordi det er så mye! Politikk handler om alt fra hverdagen din på skolen til hvordan vi kan hjelpe folk som har det vanskelig i andre deler av verden. Senterpartiet er opptatt av hele dette spekteret i politikken, men samtidig er det noen saker der Senterpartiet skiller seg fra de fleste andre partier.

Senterpartiet har tre hovedsaker som vi snakker ekstra mye om.

• Nær folk
• Norsk mat er trygg mat
• Politikk for hele Norge 

Hvis du er interessert i å vite mer om hva vi mener eller har en spesiell sak du vil søke opp, anbefaler vi deg å se på politikken vår. Der finner du også stortingsvalgprogrammet vårt.

 
Skolepolitikk

Senterpartiet vil ha en skole der alle elever kan få utnytte potensialet sitt, uansett hvilken bakgrunn de har eller hva de er gode på. Vi synes skolen i dag er for lite praktisk, og vi vil derfor at alle ungdomsskoleelever skal få gode valgfag og også få kunne velge arbeidslivsfag, en slags mini-yrkesfag, i stedet for språkfag.

Vi er opptatt av at alle elever skal bli sett i skolen. Det handler om at lærerne skal ha tid til hver enkelt elev og kunne gi tilrettelagt undervisning, men også at helsesøster, rådgiver og andre personer som er i skolen for at elevene skal ha det bra er tilstede når elevene trenger dem.

Visste du at Senterpartiet har foreslått at alle elever både skal ha rett på leirskole og arbeidslivsfag?

Historie

I 1920 ble «Bondepartiet» stiftet, og i 1959 skiftet vi navn til Senterpartiet. Siden 2. verdenskrig har Senterpartiet vært i regjering i nesten 21 år. Partiet har hatt seks statsministere siden 1931. Mest kjent er Per Borten som var statsminister fra 1965 til 1971. Den største politiske bragden under hans regjeringsperiode, var innføringen av Folketrygden. Folketrygden skulle sikre alle i Norge medisinsk behandling, rehabilitering og økonomisk støtte ved blant annet sykdom, skader, fødsel, alderdom, dødsfall og mer.

Senterpartiet er kjent som den fremste forkjemperen for nasjonal selvstendighet og mot norsk medlemskap i den Europeiske Union (EU). Partiet sto ekstra sterkt i periodene med debatt før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994. Stortingsvalget i 1993 ble for mange et politisk jordskjelv da Senterpartiet ble landets nest største parti med 16,7% oppslutning.

Visste du at da Senterpartiet ble landets nest største parti i 1993 overtok vi møterommene til Høyre på Stortinget?

Senterungdommen

Senterungdommen er ungdomsorganisasjonen til Senterpartiet. I årets lokalvalg står hele 1242 ungdommer på liste for Senterpartiet. Ungdomspolitikk er viktig for Senterpartiet, og vi var blant annet det første partiet som brukte et helt kapittel i programmet sitt på ungdomspolitikk.