Nær folk i hele Norge!

Hele Norge

En politikk for hele landet

Senterpartiet tror på hele Norge og at tjenester og beslutninger skal være nært folk. Det er for mye sentralstyring og politiske vedtak som øker forskjellene mellom folk med dagens regjering. Det burde være en selvfølge at kvaliteten på tjenester skal være likeverdig i hele Norge. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. 

Beredskapen må styrkes i hele Norge. Du skal være like trygg om du bor i Berlevåg som om du bor i Bergen. Staten skal legge til rette for at folk kan bosette seg der de selv ønsker.

En viktig forutsetning for å kunne bo et sted er arbeidsplasser. Norge har bygd sin ­verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og teknologi er Norge godt posisjonert til å videreutvikle næringsliv og verdiskaping i hele Norge. 

Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturressurser til utlandet. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser og grenser, sier Senterpartiet nei til EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Les mer:

Bredbånd

Demokrati

Forsvaret

Vannkraft

EU og EØS