Nær folk i hele Norge!

Norsk mat er trygg mat

Ja til trygg, ren og norsk mat.

Matlandet Norge

Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes. All mat må merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og innhold.

Velger du norsk mat, får du kvalitet - og du støtter norske arbeidsplasser slik at nordmenn kan bo i byen og på bygda. Og norsk mat er fantastisk: lam fra Lofoten, rein fra Finnmarksvidda, moreller fra Telemark og ost fra Gudbrandsdalen. Vi framstiller verdens reneste og tryggeste mat - med minimalt med sprøytemidler og antibiotika. Det skal vi fortsette med.

Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine. Alle har et forhold til norsk mat, og Senterpartiet er Matpartiet.  Den posisjonen skal vi beholde, ved nettopp å fokusere på trygg, norsk mat i årets valgkamp. Vi skal fortsette å ha ren og trygg mat. Norge skal være helt øverst på verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø.

Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat, og mange blir stadig mer opptatt av hvordan maten produseres og hvordan ressursene fordeles her i verden. Matprodusent og forbruker har svært ofte samme mål. Men selv om mat er et av våre mest grunnleggende behov, handler maten vår om så mye mer enn bare å fylle magen. Mat handler også om helse, identitet, livsstil, makt, kultur, glede og livsutfoldelse. Maten har i tillegg stor betydning for verdiskapningen, og norske arbeidsplasser. Mat er dessuten storpolitikk, nettopp fordi maten er en handelsvare på global basis. Derfor er mat så mye mer enn bare det å bli mett, og er derfor en verdi som ikke kan erstattes.

Norsk mat - gut med potet

Matpolitikken er knyttet til andre av Senterpartiets kjernesaker:

  • en aktiv regional- og distriktspolitikk
  • en fremtidsrettet landbruks- og fiskeripolitikk
  • en bærekraftig klima- og miljøpolitikk
  • god folkehelsepolitikk
  • sjølforsyning/beredskapspolitikk

Råvarene er sammen med vårt nordiske klima, topografi og store sesongvariasjoner et utgangspunktet for norsk matkultur og mattradisjon.  Senterpartiet vil ha lange og levende norske næringskjeder fra råvare til produkt. Dette bidrar til god utnyttelse av landets ressurser, og sikrer at verdiskapningen gir gevinst i form av overskudd og arbeidsplasser. Maten er utgangspunktet for den største komplette verdikjeden i Fastlands-Norge.

Med en matkultur i stadig utvikling, kommer vår felles kulturarv og identitet til uttrykk. I dag etterspørres mat med historie og lokal tilknytning, og mange vil ha større mangfold i produktutvalget. Derfor har norsk matkultur blitt et utgangspunkt for innovasjon i matnæringene. Det er heller ikke noe særnorsk fenomen å hegne om egen matproduksjon. Alle matproduserende land i vesten gjør det samme: beskytter egen matproduksjon, og satser på å fremme sine spesialiteter.

Dessuten vet forbrukerne hva de vil ha, og mange vil gjerne ha norsk mat. Som eksempel fikk den tyske lavpriskjeden Lidl et kort liv da de forsøkte å etablere seg i Norge, gjennom å satse på utenlandske merkevarer som forbrukerne ikke kjente. Etter få år var det slutt, og Lidl solgte sine norske butikker.

Det er for øvrig ikke bare i Norge forbrukerne foretrekker mat som er produsert innenlands. Vi finner samme trenden også i andre land: folk vi ha lokalprodusert mat, og de vil vite hva de spiser.

Senterpartiet vil satse på de norske mattradisjonene, den norske matproduksjonen og det s tore mangfoldet av virksomheter som videreforedler råvarene. Slik vil vi styrke og videreutvikle Matlandet Norge. Senterpartiet vil forenkle regelverket som regulerer «kortreist mat» og på denne måten støtte de mange spennende matbedriftene som utvikles i hele Norge. Norskprodusert mat skaper arbeidsplasser og sikrer bosetting, miljø og trivsel i lokalsamfunnet.

Senterpartiet skal være best på matpolitikken. Vi trenger hver eneste matprodusent fra land, fjell, sjø og vidde.

trygvemat

Norsk matproduksjon er verdt å være stolt over:  

  • fra verdens beste ost Kraftkar
  • til sider fra Hardanger
  • eller Lofotlam

Vi trenger også bybønder og matbevisste velgere som forstår  at sunn, god norsk mat ikke kommer av seg selv. Det Norge vi er glad i er også det Norge vi alle kan kjenne smaken av, lukten eller synet av. Derfor kjemper Senterpartiet for matlandet Norge.

Les mer om hva Senterpartiet mener om Matlandet Norge:

Lagre

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!