Nær folk i hele Norge!

Nær folk

Ja til tjenester nær folk


 

– Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen

Senterpartiet mener nærhet er svaret - ikke problemet. Vi bor i et langstrakt land der nærhet har spilt en viktig rolle. Det har skapt levende, gode lokalsamfunn i nord, sør, øst og vest og vært en suksesshistorie for landet vårt.

Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder, større er ikke alltid bedre. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Folk opplever stadig vekk at tjenester blir nedlagt eller redusert. Politiet sentraliseres og legges ned i en rekke lokalsamfunn. Nærvær erstattes med fravær. Mange er redde for at ambulansetjenesten flyttes lenger unna dem, andre fortviler over at det lokale NAV-kontoret kan bli lagt ned. Senterpartiet vil aldri akseptere en politikk som fører til sentralisering og økte forskjeller.

Nærhet til folk er også viktig i arbeidslivet. Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen. Vi har tillit til enkeltmennesket, og mener at folk som får ansvar og handlingsrom vil arbeide for fellesskapets beste. De som har skoen på vet best hvor den trykker. Senterpartiet ønsker derfor å gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor.

Les mer: 

Beredskap

Kommunesammenslåing

Lokalsykehus

Politiet

Tillit