Aleneboende

Enslige – ugifte, skilte og enker/enkemenn – utgjør en meget stor befolkningsandel i Norge. Disse må reflekteres i skatte-, fordelings- og velferdspolitikken. Enslige må idag betale det samme i faste utgifter som familier gjør. Ikke minst gjelder dette på boligmarkedet. Senterpartiet vil utarbeide en helhetlig plan som bedrer aleneboende sin situasjon på boligmarkedet. Videre vil Senterpartiet at avgifter på vann og avløp, renovasjon og strøm skal fastsettes basert på forbruk. Vi vil arbeide for tiltak som gir enpersonshusstander kostnader som tar hensyn til faktisk forbruk.