Alternativ energi

Miljø- og klimautfordringene gjør at vi må satse stort på utvikling av ny teknologi og alternative energikilder.

Vi må sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi. Offentlig eierskap må brukes for å sikre utvikling av fornybare energiressurser. Det må være ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av vindkraft. Tilgangen til alternativ energi må økes ved å gi investeringstilskudd til varme- og bioenergi.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, joab@stortinget.no, tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, vsk@stortinget.no, tlf.: 909 86 435