Andøya flystasjon

Senterpartiet er svært opptatt av Andøya, og vi har ikke gitt opp kampen for å beholde denne viktige militære flystasjonen. 

Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap om Forsvarets langtidsplan har en enighet om at flystasjonen på Andøya blir nedlagt. Det er kritisk for lokalsamfunnet om flystasjonen forsvinner, både de militærfaglige og samfunnsmessige konsekvensene tilsier at den militære flystasjonen på Andøya må bevares. 300 arbeidsplasser vil forsvinne dersom ikke vedtaket blir omgjort.

Vi nevner alltid Andøya blant de viktigste temaene, sammen med en styrking av landmakten med Hæren og Heimevernet. Vi har så liten tiltro til regjeringens beregninger at vi har bestilt en gransking av kostnadene, som skal gjennomføres av analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse. 

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, marie.lamo@stortinget.no, tlf.: 900 18 530