Desentralisering

Senterpartiet er motstandere av sentralstyring som skaper fremmedgjøring og mangel på ansvar.

 Det skal være enkelt å engasjere seg i samfunnet. For å sikre dette må vi verne om vår nasjonale uavhengighet og det lokale sjølstyret. I tillegg må mer makt flyttes fra sentraliserte, byråkratiske institusjoner og ut i kommunene og bydelene, der folk bor.

Samfunnet er mangfoldig og ulike deler av landet vårt har behov for ulike løsninger. Derfor mener vi at desentralisering av makt gir de beste politiske svarene – for lokalsamfunnet og for landet.

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!