EU og EØS

Senterpartiet er opptatt av at Norge skal ha muligheten til å ivareta egne interesser og å finne løsninger som passer innbyggerne våre. Senterpartiet er derfor garantisten mot norsk EU-medlemskap.

Senterpartiet vil:
­– Være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap.
– Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og vi har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.
– Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.
– Avvise regelverk som ikke er EØS-relevant. 
– Arbeide for tettere samarbeid med Storbritannia i EU- og EØS-spørsmål. Norge må åpne for britisk medlemskap i EFTA.

Senterpartiet mener at Norge må gå imot avståelse av suverenitet til EU gjennom EØS-avtalen. Samtidig er medlemskap i EU enda mer vidtrekkende enn EØS, blant annet når det gjelder

landbruks-, fiskeri-, finans-, utenriks- og forsvarspolitikk. Medlemskap i EU vil virke negativt på alle disse politikkområdene.

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser. 

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!